ИЗСЛЕДВАНИЯ

                Зъбните рентгенови снимки са един от най-разпространените начини за установяване на проблеми, свързани с устната кухина. Те се получават лесно и безболезнено за пациента, което обяснява честата им употреба. Освен това обаче денталните рентгенови снимки дават информация за състоянието на венците, зъбите, челюстите, която не може да бъде получена единствено от преглед. Според случая и това каква информация иска да получи зъболекарят, се правят интраорални зъбни снимки или екстраорални рентгенови снимки. Интраоралните показват детайли за състоянието на зъбните корени, костите, обграждащи зъбите, развиващите се зъби и помагат за откриването на кариеси и диагностициране на състоянието на зъбите и челюстите.

Интраорални зъбни снимки

Сегментна рентгенография/периапикална/
Bitewing/кариесна диагностика/
Оклузални Рентгенографии (захапка по Simpson)

Екстраорални зъбни снимки

Панорамна/ортопантомография/
Цефалометрична рентгенография/Телерентгенография/
Рентгенография на синуси
Рентгенография на темпоромандибуларните стави (ТМС, TMJ)
Рентгенография на череп
3D CBCT компютърна томография

 

В нашите кабинети има осигурен достъп за инвалиди!