ЕКСТРАОРАЛНИ ЗЪБНИ СНИМКИ

ЕКСТРАОРАЛНИ ЗЪБНИ СНИМКИ

Ортопантомография

DEMO_PAN5069

Показва цялостния изглед на челюстите, темпоромандибуларните стави, назалната област , част от синусите. Необходима е за доброто планиране на лечение, чрез нея се откриват вродени аномалии, патолагични процеси, фрактури, кисти и положението им спрямо костта, състоянието на алвеоларния гребен, съотношението между синусния контур и апексите на зъбите .
Индикации за панорамна рентгенография:
-първоначален преглед
-изясняване причината за липсващи зъби
-изследване на апикални и периодонтални заболявания
-изследване на темпоромандибуларни стави
-изследване на лицеви асиметрии,подутини,фрактури и травми
-пре и постоперативен статус в лицевочелюстната хирургия
-лечение с импланти
-бавнозаздравяващи екстракционни рани
-ортодонтско лечение
-изясняване на синдроми и системни заболявания.

ТелерентгенографияDEMO_CEPH67425

 

 

Идеално решение за ортодонти,орални и лицево-челюстни хирурзи. Използва се най-често при планиране на ортодонтско лечение. Служи за определяне растежа на зъбите , лицевите съотношения спрямо стандартните норми и промените, които трябва да се направят.

Рентгенография на темпоромандибуларните стави (ТМС, TMJ)620

 

 

Визуализират се двете стави – дясна и лява, като за сравняването им се правят снимки със затворена и отворена уста.Използват се 7 различни програми.

 

NOBODY_IMG28

Рентгенография на череп

 

 

Лицева рентгенова снимка на черепа се извършва за диагностициране на фрактури на черепните и лицевите кости, вродени аномалии, тумори на хипофизата и някои метаболитни и ендокринни заболявания, които причиняват дефекти на костите на черепа.

 

 

Рентгенография на синуси620

 

 

 

Рентгенова снимка на изпълнените с въздух кухини, разположени в предната част на черепа. Това изследване се извършва, когато са налице симптоми на синузит ,при съмнение за перфорация на синуси,други патологични процеси или травми .

3D CBCT /3D изследване/

DEMO_Multiplanar_Shot

 

Предварителна подготовка не е необходима. Преди изследването лаборанта ще Ви помоли да свалите всички метални предмети – обеци, верижки, гердани, протези, фиби, шноли от областта на главата. По време на процедурата е важно да не мърдате главата, да не говорите и преглъщате. Всеки пациент получава подробни инструкции, преди изследването.
Добрата диагностика е основа, за качествено стоматологично лечение.
Висока разделителна способност, ниска доза
3D CBCT прецизност, на изследванията благодарение на комбинация от фактори: усилване на изображение, възможност за повишаване разделителна способност, висока резолюция и CCD цифров сензор, състоящ се от 7.4 микрона пиксела за откриване на изображението. Извършваме 3D CBCT изследвания, както на цялята челюст, така и на избрани сектори.
Стандартната доза от 37 μSv е 5% от дозата, генерирана от конвенционалните медицински СТ. Това става благодарение на пулсиращо рентгеново излъчване, ефективно усилване на изображението и подходящ диаметър FOV.

2D ви позволява да видите 20% от информацията
3D  ви позволява да видите 100% от информацията