ИНТРАОРАЛНИ ЗЪБНИ СНИМКИ

ИНТРАОРАЛНИ ЗЪБНИ СНИМКИ

Сегментна рентгенография/периапикална/260115035957Сегментназъбнаснимка

Визуализира целия зъб-корен и коронка. Използва се за диагностика на заболявания на зъбите, изменения около корените, при провеждане на кореново лечение, при хирургични интервенции.
В нашите лаборатории се използва само паралелна техника за сегментните рентгенографии, поради редицата предимства, които имат:
–използват се специални филмодържатели за различните групи зъби
-изображението на зъбите е почти анатомично и идентично на големината им
-няма свръхпроекция на зъбите,понеже филмът не се притиска върху зъбната дъга
-максимално редуцирано изкривяване на образа и намаляване на облъчваната площ, следователно намаляване на дозата.

Bitewingbitewing

Уникален метод, който позволява да се видят страничните повърхности на зъбите. Използва се за раннодиагностициране на кариеси, дори преди клиничната им изява. Тази техника има предимства пред конвенционалната рентгенография:
-виждат се добре страничните повърхности на зъбите;
-само с една снимка се визуализират до 10 зъба;
-по-малко рентгенови снимки означават по-малко дискомфорт за пациента при центрирането, както и по-малко облъчване;
-ранната диагностика ще доведе до своевременно лечение.

Simpson

Визуализира се горната или долната челюст. Използват се за откриване и локализиране на допълнителни или ретинирали зъби, фрактури на челюстта, в областта на небцето – кисти, абсцеси. В областта на пода на устата може да се визуализира състоянието на слюнчените жлези. Тези рентгенови снимки се използват и за локализиране на чужд обект.